De website van Tara Sailing dient uitsluitend ter informatie.

Ondanks het feit dat Tara Sailing veel zorg besteedt aan de samenstelling van deze website, kan Tara Sailing niet garant staan voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dit geldt ook voor ander websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.
Tara Sailing behoudt zich te allen tijde het recht de informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Tara Sailing kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Verantwoordelijkheid

Tara Sailing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van degene die inlogt op de website van Tara Sailing of anderszins gebruik maakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.